Saturday, 30/05/2020
Trang chủ Lời Chúa Hãy nâng tâm hồn lên

Hãy nâng tâm hồn lên

Tin xem nhiều

Ngày 14 tháng Giêng, Chúa nhật 2 thường niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  1 Sm 3,3b-10.19   Bài đọc...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

Franc Lee Tin Mừng   Mt 28,16-20 Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tin...

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gn 3,1-10   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Ca...

Ngày 24.11, Chúa Nhật 34 Thường Niên, Lễ Chúa Kitô Vua, C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kh 5,12; 1,6 Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng...

Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ…

Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ cho ZENIT biết bà tin rằng Thượng Hội đồng có thể bảo vệ quyền và ngăn...