Chúa Nhật XXXIV Thường Niên | Lễ Chúa Kitô Vua | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

1042

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy