Chúa Nhật XXII Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

1050

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Hiếu Nguyễn | Video: Hiếu Nguyễn

Download bản PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm, C