Bài giảng Chúa Nhật XXVII Quanh Năm A

1198
Chủ nhà trồng được vườn nho
Yêu thương, trân quí, chăm lo kỹ càng.
Làm rào xây tháp đàng hoàn.
Tá điền giao phó, lên đàng đi xa.
An tâm thu lợi tối đa.
Đến mùa sai tớ đi ra thu về
Ngờ đâu tình cảnh não nề:
Tá điền đánh giết không hề nương tay.
Chủ rằng còn một cơ may:
Ta sai quí tử chắc hay hơn nhiều
Tá điền độc ác chơi liều
Giết con Ông chủ chiếm điều ước mơ.
Thiên Chúa không thể làm ngơ
Nước Trời, Dân Mới, bơ vơ, mời vào.
Đạo dòng, đạo gốc, tự hào
Không bằng ơn Chúa máu đào hy sinh. Amen