Bài giảng Chúa Nhật XXV Quanh Năm A

1219
Nước trời tựa chủ vườn nho
Sáng sớm mướn thợ chăm lo vun trồng
Thoả thuận công nhật một đồng
Thợ mướn mừng rỡ hài lòng bình an
Nhiều người thất nghiệp lầm than
Cuộc sống thấp thỏm bất an phập phồng
Chủ nhà thấy họ chạnh lòng
Thu nhận không tính ngày công ngắn dài.
Công nhật sòng phẳng cuối ngày.
Làm sớm lẩm bẫm tỏ bày kể công
Chủ rằng thoả thuận một đồng
Thiên đàng phần thưởng ban không muôn người.
Cảm tạ ơn Chúa muôn đời.
Ban cho hạnh phúc tuyệt vời đời sau.
Sớm muộn rồi cũng như nhau.
ooo