Bài giảng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm A

1343
Phêrô lên tiếng hỏi rằng:
Anh em xúc phạm mấy lần nên tha?
Bảy lần! Hết mức, tối đa?
Bảy mươi lần bảy! thứ tha hoài hoài.
Anh kia khẩn thiết van nài
Vua liền tha hết nợ tày bằng non.
Người bạn mắc nợ cỏn con
Năn nỉ xin khất lo toan bồi hoàn.
Bỏ tù, tra tấn, đánh đòn
Cho đến khi nợ hoàn toàn trả xong.
Bạn bè thấy cảnh bất công
Trình vua, xét xử đóng gông cho chừa.
Tội ta lớn mấy cũng vừa
Tình thương Thiên Chúa dư thừa thứ tha.
Vậy thì đến lượt chúng ta
Rộng lòng tha thứ như CHA trên trời. Amen
ooo

ooo