Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm A

1315
Chúa đến Ty-rô Si-đông
Đàn Bà ngoại đạo hết lòng nài van.
Con tôi quỉ ám lầm than
Hành hạ khốn khổ!  Ngài ban ơn lành!
Lấy bánh cho chó ai đành!
Đàn bà ngoại đạo rõ rành đức tin:
Chó con chỉ đáng ăn xin
Những mẫu bánh vụn linh tinh dư thừa.
Đức tin có sức ngăn ngừa
Tà thần quỉ dữ lọc lừa trần gian
Bùa ngãi bói toán bất an
Dấu kém tin Chúa ngã sang tà thần.
Nhớ rằng: Thiên Chúa độc thần
Chỉ mình Thiên Chúa không cần một ai
Buồn vui hãy đến với Ngài:
Cha con tâm sự giải bày bình an. Amen
oOo

Xin mời thưởng thức
về sinh hoạt của bà con ở Họ Đạo Cồn Phước.
Sinh quán Cha PX. Trương Bửu Diệp.
Cha Tuyên