Bài giảng Chúa Nhật XIX Quanh Năm A

1253
Hoá bánh, dân chúng ăn no
Môn đệ vượt biển, Chúa cho dân về.
Thuyền giữa biển, sóng tứ bề.
Chúa đi cầu nguyện tràn trề tình thương.
Canh tư đêm tối, lạ thường!
Chúa đi trên nước, đường đường thản nhiên
Môn đệ hồn vía thôi miên!
Tưởng là ma quỉ hiện nguyên hình hài.
An tâm! đừng sợ! Thầy đây!
Phêrô lên tiếng: Con đây đến Thầy!
Được phép Phêrô xuống ngay
Đi trên mặt biển thật hay hơn người.
Nhưng rồi sóng gió cuộc đời
Đức tin yếu kém,  dìm đời chìm sâu.
Giơ tay! lớn tiếng một câu:
Cứu con! Lạy Chúa! Không đâu nương nhờ!
Amen
000

Xin mời thưởng thức
Trọn vẹn Thánh Lễ Tạ Ơn tại mộ phần Cha PX. Trương Bửu Diệp
ngày 24.7.2017 do linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên chủ sự
Video khá dài, nhưng trọn vẹn Thánh lễ với nhiều ý nghĩa.
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên