Bài giảng Chúa Nhật XVI Quanh Năm A

1198

Người kia đi gieo giống tốt
Tưởng rằng ruộng lúa mai mốt chín vàng
Ngờ đâu sự thế bẽ bàng
Cỏ lùng, kẻ xấu vãi tràn khắp nơi.

Chủ ơi! Ông bị chúng chơi!
Cỏ lùng mà lại khơi khơi giữa đồng
Nương tay dung dưỡng mất công.
Cỏ lùng bứng gốc hết trông hết đời!

Kiên nhẫn cho chúng một thời!
Song hành với lúa tưởng đời lên hương
Mùa gặt đến! chúng hết phương
Làm mồi cho lửa hết đường tương chao

Trần gian xấu tốt tương giao
Cuộc sống nhân thế lao đao phận người
Kẻ xấu hoả ngục hết đời
Người tốt lên thẳng Nước Trời thưởng công.
Amen