Bài giảng Chúa Nhật VIII Quanh Năm A

1177
Thiên Chúa thánh thiêng cao cả
Tiền của, vật chất, là bã phù vân
Không thể bày chuyện cân phân
Thiên Chúa – Tiền của –  chủ nhân cuộc đời.
Thiên Chủ chỉ phán một lời
Hoa huệ, khoe sắc, tuyệt vời đẹp xinh
Chim thú không phải mưu sinh
Líu lo, nhảy múa, nhờ tin Ông Trời.
Bao năm ta sống trên đời?
Buồn, lo, kiếm sống, rã rời xác thân.
Sáng sớm vội vả kiếm ăn.
Đêm nằm trăn trờ băn khoăn bạc tiền.
Phải tìm Nước Chúa trước tiên
Quan phòng Chúa định bình yên trong ngoài.
Phó thác tin tưởng vào Ngài
Công bình bác ái nối dài tình thương. Amen
TTT.