Bài giảng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

1312
Maria, ngày đầu tuần
Ra thăm mộ Chúa, lòng thuần nhớ thương.
Tảng đá to lớn vô phương!
Lăn ra bên cạnh! phô trương điều gì?
Quay về thông báo tức thì:
“Người ta lấy xác Thầy đi mất rồi”
Phê-rô lòng dạ bồi hồi
Rủ Gioan ra mộ xem coi thế nào?
Đến mộ, Phêrô, bước vào:
Khăn liệm còn đó xác nào thấy đâu?
Gioan đã tới trước lâu
Vào thấy mồ trống, nhớ câu Thầy truyền:
“Thầy phải đau khổ buồn phiền
Chết, chôn, sống lại! Nắm quyền Cứu Tinh”
Sống là tin Chúa Phục Sinh
Chết là tiếp nối phúc vinh thiên đàng. Amen
oOo
 

oOo
Xin mời xem XIN CHA CHUYỂN CẦU SỐ 18
Nhân chứng sống Bà Huỳnh thị Tú và con bà là Ông Nguyễn văn Đức ở Chủ Chí.

Cũng xin mời vào trang: Lời Chúa trong Thánh Lễ Tháng Tư
để có thể ĐỌC và NGHE Lời Chúa hằng ngày.
Rất tiện dụng và bổ ích.
Xin mời.
Trần Thế Tuyên