Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá | Lm Peter Trần Thế Tuyên

1352

Vừa đến giáp núi Cây Dầu
Chuẩn bị vào chốn buồn sầu khổ đau
Một lần thành thánh xôn xao
Con Vua Đavit ngôi cao uy quyền

Chúa cho môn đệ lệnh truyền
Đi tìm lừa mẹ, tháo xiếng về đây.
Nếu có ai hỏi: “Gì đây”?
Bảo rằng: mượn tạm trả ngay đấy mà.

Lừa mẹ, lưng phẵng, đẫy đà
Trải áo, chễm chệ, Con nhà đế vương
Dân chúng kéo đến tứ phương
Hô to vạn tuế: Tiểu Vương giáng trần..

Hôm nay chúc tụng một lần
Ngày mai lớn tiếng: Không cần ông đâu!
Tình đời là chuyện bể dâu
Sáng chiều đổi khác biết đâu mà ngờ!
Amen

oOo

Xin mời thưởng thức:

XIN CHA CHUYỂN CẦU số 16 | Nhân chứng sống Đức HY. GB. Phạm Minh Mẫn
XIN CHA CHUYỂN CẦU số 17 | Soeur Maria Nguyễn Kim Ly

làm chứng về đời sống đức hạnh của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp