Bài giảng Chúa Nhật III Quanh Năm, A | 22.01.2023 | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

1039

CHÚA NHẬT III QUANH NĂM

Sách Ngôn Sứ Isaia 8, 23-9,3;
Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.10-13.17
và Phúc Âm Thánh Matthêu 4:12-23

Video bài giảng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ.

Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người.

Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ðó là lời Chúa.

Diễn ý Phúc Âm

Công khai bắt đầu sứ vụ,
Duyên hải, nhiều thành, qui tụ đông dân.
Chuyên nghề thương mãi làm ăn,
Phồn thịnh! Cuộc sống tối tăm mù mờ.

Chúa giảng: Sám hối đừng chờ:
Nước Trời gần đến! Kịp giờ ăn năn!
Cuộc sống bận bịu lăng xăng,
Quên rằng: Tiền của là căn tội đời.

Rảo quanh Chúa chọn gọi mời,
Anh em ngư phủ vào đời dấn than.
Bỏ Cha, bỏ lưới theo chân,
Làm tông đồ Chúa, hiến dâng cuộc đời.

Rảo quanh khắp xứ kêu mời,
Ăn năn sám hối nước trời gần bên.
Bệnh tật đau ốm kêu rên,
Chữa lành, dấu chỉ ơn trên xuống trần. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:   

Chúa Giêsu đúng là Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi
Ngài thực hiện đúng y chang những gì đã tiên báo về Đấng Cứu Thế:
Rao giảng Tin Mừng sám hối.
Chọn gọi các Tông đồ.
Chữa lành bệnh tật.

II. Diễn giải Phúc Âm:    

Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Nầy đất Giêbulun và Naptali… Tại sao Chúa Giêsu phải làm đúng y chang những gì các tiên tri đã loan báo về Đấng cứu Thế?

Phúc Âm Matthêô ra đời khoảng năm 70 và được gọi là Phúc Âm viết cho Kitô hữu gốc Do Thái ở thế kỷ đầu (Jewish Christian Gospel). Biểu tượng của Phúc Âm Matthêô là hình người. Vì Ngài bắt đầu bằng gia phả của Chúa Giêsu Abraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp… và kết thúc là từ Giêssê xuất sinh Giuse. Do quyền phép Chúa Thánh Thần, Bà Maria người đã đính hôn với Giuse, thuộc dòng Davit, đã mang thai Con Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Đavit như lời tiên tri loan báo trước.

Kinh Thánh Cựu Ước là quyển sách duy nhất làm thành văn hóa Do Thái. Người Do Thái phải học Thánh Kinh Cựu Ước. Người Do Thái phải đến Hội Đường vào mỗi ngày Thứ Bảy để lắng nghe Lời Chúa và nghe các Rabbi dẫn giải Lời Chúa từ trong Thánh Kinh. Họ đã mong đợi Đấng Cứu Thế nhiều ngàn năm. Họ đã học biết về Đấng Messiah như thế nào từ trong Sách Cựu Ước, nhất là sách các tiên tri.

Một thanh niên như Chúa Giêsu xuất hiện trước công chúng, làm sao để nói cho dân chúng biết mình là Đấng Cứu Thế? Chỉ có một cách duy nhất là làm y chang những gì đã được loan báo về Đấng Cứu Thế trong sách các tiên tri. Dân chúng thấy một người đến làm đúng những gì họ học biết. Họ sẽ tự kết luận: Đích thị đây là Đấng Cứu Thế!

Tuy nhiên trong thực tế và trong lịch sử, người Do Thái đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, vì làm sao Đấng Cứu Thế lại là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria tầm thường trong khu xóm Nadarét nghèo nàn? Nên Thánh Matthêô đã phài luôn luôn chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Ngài đến làm ứng nghiệm những gì các tiên tri đã tiên báo về Ngài. Mục đích nầy được tìm thấy dễ dàng khi so sánh bài Phúc Âm hôm nay và Bài Đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Isaia.

Những từ ngữ như “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người!” khi Chúa gọi Simon và Anrê. Rồi khi Chúa gọi hai anh em khác Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê thì cũng “lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người”? Có thật vậy không?

Không thật vậy chút nào. Cứ thử đặt trường hợp chúng ta thì sẽ thấy: Thí dụ, chúng ta đang làm ăn sinh sống như mua bán đồ đạc hay bán nhà hàng, rồi có một thanh niên 30 tuổi xuất hiện. Thanh niên đó bảo: Hãy theo ta! Chúng ta có lập tức bỏ cha mẹ, vợ con và công việc làm ăn đi theo thanh niên đó không?

Chuyện đó không sao có được trong thực tế. Vì chúng ta thấy câu Chúa nói “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá” sẽ được nói sau nầy trên thuyền của Simon sau mẻ cá đầy, chứ không phải nói trên bờ như hôm nay. Hơn thế nữa, Matthêô, gốc thu thuế làm việc cho đế quốc La Mã, không có mặt trong những ngày đầu cuộc đời công khai của Chúa thì làm sao mà biết là “lập tức!” hay không lập tức.

Nhưng tại sao Phúc Âm Thánh Matthêô lại bảo là “lập tức” Simon và Anrê cũng như Giacôbê và Gioan bỏ nghề nghiệp, thuyền ghe và cả cha già mà đi theo Chúa? Hoá ra Matthêô đặt điều, bịa chuyện nói láo à? Như có lần đã nói: Phúc Âm không là bài tường thuật sống động sự việc đang xảy ra theo kiểu phóng sự chiến trường hay kiểu truyền thông tận mắt, đưa tin nóng và giật gân, nhưng là sách dạy giáo lý. Như Thánh Gioan đã nói: Tất cả được viết ra để anh chị em tin và ai tin thì được cứu độ.

Nên Matthêô đã nói “lập tức” để ám chỉ rằng: Chúa đang xuất hiện đúng như các tiên tri loan báo và người ta tuôn đến nghe Chúa giảng. Hể Chúa kêu gọi ai thì người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài ngay. Hơn thế nữa, Matthêô cũng nói đến khía cạnh đứt khoát trong việc đáp ứng ơn gọi. Có thể không lập tức theo cách thể lý nhưng phải lập tức từ bỏ mọi sự và nghề nghiệp để theo Chúa dứt khoát và phải thay đỗi hoàn toàn: Không còn kiếm ăn sinh sống nuôi thân, nhưng làm việc cho nước Chúa. Không còn Cha Mẹ vợ con hay thân nhân, nhưng tất cả mọi người là cha mẹ, vợ con và anh chị em của người theo Chúa.

III. Thực hành Phúc Âm:

Khi đọc và soạn Phúc Âm Chúa Nhật III Quanh năm nầy. Tôi liên kết giữa Chúa chọn gọi các tông đồ đầu tiên và họ lập tức theo Chúa với ơn gọi làm linh mục của bản thân và những anh em linh mục khác. Xin chia sẻ tâm tình qua bài giảng lễ tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Lê Ngữ, hôm 2.6.2019 ở Winnipeg, MB. Canada:

… Kính thưa quí ông bà và anh chị em đến tham dự thánh lễ tạ ơn của Cha mới Phêrô Lê Văn Ngữ.

Trong thánh lễ truyền chức linh mục, nếu anh chị em quan sát sẽ thấy là trước khi đặt tay truyền chức linh mục, Giám Mục sát hạch ứng viên linh mục bằng 4 câu hỏi. Ứng viên linh mục trả lời: Thưa có sau mỗi câu chất vấn.. Tuy nhiên có câu hỏi sau cùng…, ứng viên trả lời: Nhờ ơn Chúa, con xin hứa….

Khi trả lời: Nhờ ơn Chúa, con xin hứa cho thấy rằng: Tân linh mục, thân phận yếu hèn tội lỗi như Thánh vịnh 51 nói: Con được sinh ra trong tội ngay lúc đầu thai trong lòng thân mẫu. Tân linh mục muốn thưa rằng: Con chỉ có thể chu toàn được thánh chức linh mục nhờ sự nâng đỡ của Chúa. Nên đời sống linh mục là đời sống cầu nguyện. Không cầu nguyện kêu Chúa nâng đỡ là đứt bóng như chơi.

Sau khi trả lời những chất vấn thì ứng viên linh mục nằm phủ phục trước bàn thờ và cùng cộng đoàn đọc hay hát kinh cầu các Thánh. Tại sao phải nằm sâp úp mặt? Không có tư thế nào khiêm tốn và bộc lộ sự thấp hèn bản thân cho bằng nằm. Không có cử chỉ nào dễ đón nhận sự giúp đỡ của người khác cho bằng nằm: Người ta đỡ người té hay nằm chứ không ai đỡ người đang đứng khoẻ mạnh hay đang chạy. Không có tư thế nào để có thể ôn lại những biến có đời mình cho bằng nằm: Nằm sấp úp mặt không thấy ai chung quanh chỉ còn thấy tràn trào lòng tri ân vì thấy rõ muôn ơn lành Chúa ban.

Hôm nay chúng ta cùng tân linh mục dâng Thánh Lễ Chúa lên trời. Chuyện kể rằng có Cha sở kia và một giáo dân của Cha chết cách nhau chỉ ít phút… nên lên trình diện thánh Phêrô gần như cùng lúc. Thánh Phêrô trao cho mỗi người một cây phấn viết và chỉ những bậc thang lên trời và bảo… Viết tội mình ra trên những bậc thang dẫn về thiên đàng… Anh giáo dân mà trước mắt cha sở thì không mấy tốt, chắn chắn có vô số tội… Còn cha sở lấy phấn và viết tội mình ra hết bậc thang nầy tới bậc thang khác… Một hồi lâu sao, Cha quay xuống và bắt gặp anh giáo dân của mình đang rị mò viết không ra tội… Cha bảo anh ghi ra: Bỏ lễ Chúa nhật, bỏ kinh hôm kinh mai… thiếu gì tội… Anh giáo dân ngước lên hỏi: Nhưng sao Cha không đi luôn lên thiên đàng mà còn quay xuống đây làm gì? Cha trả lời: Cha thiếu phấn, quay xuống xin thêm…

Anh chị em thân mến, cầu cho anh em linh mục chúng tôi và Cha mới biết nhận ra yếu tố quan trọng nầy: Chúng tôi được Chúa chọn làm linh mục không vì chúng tôi có đủ tài đức đảm đang trách nhiệm. Chúa chọn Cha mới làm linh mục vì tình thương mà thôi. Xin cầu cho Cha mới biết sống khiêm tốn và đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Xin cầu cho Cha mới luôn là một mục tử nhân hậu, biết hết mình chăm sóc đàn chiên, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh, đến suối nước trong và đến nơi nghỉ ngơi yên hàn… Giáo dân không cần những linh mục tài giỏi, nổi tiếng hay uyên bác… chỉ cần linh mục thánh thiện, biết thông cảm yêu thương và hướng dẫn. Tránh những xúc phạm như rầy la hay chỉ trách thiếu lòng nhận ái.

Chúng ta cùng cầu xin cho Cha mới biết thả lưới bên phải thuyền, tức biết làm mọi việc theo thánh ý Chúa và cho vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Chúng ta thấy có hai lần Chúa đến với các tông đồ. Sau khi họ vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, Chúa bảo thả lưới bên phải thuyền. Bên phải thuyền tức bên trái của người thả lưới… nhưng họ không ngờ, dù trái với kinh nghiệm nghề nghiệp, dù trời đã sáng mà họ đã bắt được rất nhiều cá và lưới không rách. Xin cầu Cha mới ngày dậng thánh lễ tạ ơn biết rằng mình làm linh mục vì Chúa thương, mình làm linh mục vì vinh quang Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Mình làm linh mục không phải để cho ba mẹ mình được hãnh diện, được gọi là ông bà cố, được ngồi ăn mâm trên. Không và không: Tất cả vì tình yêu và cho tình yêu. Tình yêu Chúa và tình yêu người.

Xin chia sẻ với Cha mới và bà con cảm nghĩ tri ân của tôi trong chức linh mục:

Linh mục, cho con biết:

Cúi sâu đếm ân tình
Tình Chúa ngoài số đếm
Tình người vượt thước đo.
Cho con không lắng lo
Tiền tài và danh tiếng
Cho đời con tận hiến
Đơn mọn như viết chì
Nếu Chúa muốn vẽ gì
Thân nầy xin thoả đáp
Thánh ý Cha được tròn
Cho danh Cha cả sang
Vâng lời Cha, không ngán
Thả lưới bên phải thuyền
Sống trọn một lời nguyền
Yêu thương và phục vụ. Amen.

Xem thêm: Nói về Cha Trương Bửu Diệp | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

LM. Peter Trần Thế Tuyên