Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh

1283
Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần
Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo
Bình an Chúa đến ban cho
Dấu đinh, thương tích, nhỏ to phơi bày.
Tông đồ mừng rỡ thấy Thầy
Đúng là người đã đoạ đày đóng đinh
Đấng ấy giờ đã phục sinh
Chiến thắng thần chết phúc vinh khải hoàn.
Thổi ban Thần Khí đầy tràn
Quyền năng tháo gỡ buộc ràng trần gian.
Tô-ma nghe thuật nói ngang:
Chừng nào mắt thấy rõ ràng mới tin.
Chúa hiện đến, với dấu đinh
Tô-ma ú ớ nín thinh cúi đầu!
Tin là Hồng Phúc nguyện cầu:
Phục Sinh là Phúc hàng đầu niềm tin. Amen
oOo

– Xin mời xem XIN CHA CHUYỂN CẦU SỐ 19
Nhân chứng sống: Ông Lê Hữu Danh, ông Louis Giàu, ông Ba Lập.

– Mời xem Những điều trông thấy:
Thành phố Milano với Nhà Thờ Chánh Tòa MARIE NASCENTI

để có thể ĐỌC và NGHE Lời Chúa hằng ngày.
Rất tiện dụng và bổ ích.
Xin mời.
Trần Thế Tuyên