Thánh Lễ hàng tuần cầu cho án Tuyên Thánh Cha Diệp và Hội Ái Mộ San Jose | 22.05.2020

575