Thánh lễ hàng tuần (13.11) cầu cho án Tuyên Thánh và bà con Seatlle WA

1076

Tượng đài Cha PX. Trương Bửu Diệp ở giáo xứ Bình Thái, Kinh F1, giáo phận Long Xuyên