Thánh lễ hàng tháng cầu xin cho tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

683