Cậu bé PX. James Thiên Ân Chu, món quà của Chúa | Xin Cha chuyển cầu

1079
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng được Chúa ban cho có con trai tên Phanxicô Xaviê James Thiên Ân Chu qua lời cầu bàu của Cha Diệp.
ooo