Monday, 23/09/2019
Trang chủ Tác giả Posts by Lê Vân

Lê Vân

957 POSTS 0 Bình luận

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành...

Thứ Năm, ngày 25 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Kn 10,20-21 Lạy Chúa, người công chính đồng...

Ngày 26 Tháng Năm, Chúa Nhật 6 Phục Sinh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Is 48,20 Hãy vui mừng loan báo cho mọi người...

Chúa Nhật XV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/RudiQlYXsTI ĐÁP CA Download File PDF | File MP3   Vì trục trặc ngoài ý muốn, thiếu Alleluia. Mong...

Thứ Hai, ngày 01 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,7-8 Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng...