Thursday, 23/09/2021
Trang chủ Tác giả Posts by truongbuudiepapt

truongbuudiepapt

2282 POSTS 0 Bình luận

Tin xem nhiều

Ngày 22 Tháng Mười, Chúa Nhật 29 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 45,1.4-6   Bài đọc 2: ...

Thứ Hai, 30.12, ngày Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kn 18,14-15 Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và...

Thánh Cả Giuse Đấng Bảo Trợ Vĩ Đại | James & Joseph Lập chuyển...

James & Joseph Lập chuyển ngữ Download File PDF tại đây

Thứ Ba, ngày 05 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì,...

Ngày 20 Tháng Một, Chúa Nhật 2 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  TV 65, 4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ...