Thursday, 18/07/2024

Daily Archives: 06/07/2024

Tin xem nhiều

Thứ Ba 20.12.2022 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: x. Is 11,1; 40,5; Lc 3,6 Từ gốc Gie-sê sẽ đâm...

Đức Thánh Cha Phanxicô: Diễn từ tại Diễn đàn Liên Tôn G20

‘Tôi nghĩ rằng tôn giáo có một vai trò rất lớn, đặc biệt do quan điểm mới về con người, xuất phát từ niềm...

Viếng Vương cung Thánh đường San Pancrazio | Tri Khoan chuyển ngữ

Viếng Vương cung Thánh đường San Pancrazio: Một vị tử đạo 14 tuổi thời sơ khaiMarinella Bandini | 11/04/21 Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 53, ngày...

Lịch sử Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

Tên chính Vương cung Thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.– Tôn giáo: Công giáo Rôma– Chức năng: Nhà thờ chính...

Thứ Hai 28.03.3022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 30,7-8 Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được...