Thursday, 18/07/2024

Daily Archives: 04/07/2024

Tin xem nhiều

Nữ tu mặc áo cưới bước vào đời sống nhà Dòng

by phanxicovnfr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2018-05-14Mặc áo cưới trước khi khoác áo nhà Dòng là thông lệ người ta vẫn còn thấy trong...

Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh Cầu ơn thiên triệu đọc kinh hãm mình. Kính xin Thiên Chúa giữ gìn Mục tử đích thực quên mình...

Những vị thánh “bỏ cuộc” | Tri Khoan chuyển ngữ

Tri Khoan chuyển ngữMeg Hunter-Kilmer | 31/07/21 Trong những chặng đường của cuộc sống khi chúng ta thất vọng với chính bản thân mình và...

Thứ Năm, Ngày 06 Tháng Bảy, Thánh Nữ Maria Go-rét-ti, Trinh Nữ, Tử Đạo |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)Bài đọc:  St 22, 1-19Tin Mừng: Mt...

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUyĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDFNhóm Thánh Vịnh NaUy