Thursday, 18/07/2024

Daily Archives: 01/07/2024

Tin xem nhiều

Chúa Chăm Sóc Con Dân Của Người | Chúa Nhật 17 Thường Niên B...

vo ha Theo Dịch Lý, trời đất xoay dần mấy chục năm trước, làm cho sau lúc thịnh thì tới lúc suy. Lúc suy thì...

Đức Thánh Cha Phanxicô: Diễn từ tại Diễn đàn Liên Tôn G20

‘Tôi nghĩ rằng tôn giáo có một vai trò rất lớn, đặc biệt do quan điểm mới về con người, xuất phát từ niềm...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường Niên, năm B | Lm. Peter...

CHÚA NHẬT XII QUANH NĂM Sách Gióp 38, 1.8-11;  Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô  2 Cr...

Thứ Tư 01.05.2024 | Thánh Giuse thợ | Lời Chúa năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:   St 1,26-2,3 Hãy sinh sôi nẩy...

Thứ Tư 16.02.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con...