Thursday, 18/07/2024

Daily Archives: 24/06/2024

Tin xem nhiều

Thứ Hai 26.02.2024 | Lời Chúa năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 Tại đây Bài đọc:  Đn 9,4b-10 Chúng con đã...

Thứ Sáu 25.06, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ Tv 32,11.19 Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...

Thứ Bảy 14.10.2023 | Thánh Callistô I, Giáo hoàng tử đạo | Lời Chúa...

THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG  ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ Vị thánh Giáo Hoàng vĩ đại này sống vào nửa đầu thế kỷ thứ III. Hồi trẻ, thánh...

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai 2018 năm C

THÁNG MƯỜI HAI 2018 Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền đạt đức tin: Xin cho những người dấn thân phục vụ việc tìm hiểu...

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)Bài đọc:  Tb 12, 1.5-15.20Tin Mừng: Mc...