Thursday, 18/07/2024

Daily Archives: 12/06/2024

Tin xem nhiều

Thứ Sáu 07 tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ: Tv 111,4 Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng chiếu rọi...

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng | 27.11.2022 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 24,1-3 Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên...

Thứ Ba 29.08.2023 | Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ   Tv 118,46-47 Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, con giãi...

Thứ Năm, ngày 31 Tháng Một, Thánh Gioan Bốtcô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)            Ca nhập lễ:  Mc 10,14 Chúa nói: “Cứ để...

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  x Tv 67,8-9.20 Lạy...