Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 11/06/2024

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm B

1. Video bài giảngTóm ý: Lời Thầy nghe quá chói tai Ăn uống thịt máu sợ ai dám dùng Yêu thương Chúa dạy tới cùng: Thần trí yếu...

Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm A

Miền Xêsa-rêa Phi-lip-phê Hỏi xem dân chúng bình phê thế nào? Mù mờ thiên hạ bảo nhau: Là Gioan Tẩy Giả chém đầu trước đây. Kẻ khác thành...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nhóm Thánh Vịnh NaUyĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy 02.03.2024 | Lời Chúa năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:  Mk 7,14-15.18-20 Mọi lỗi lầm chúng...
video

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Chín 2017: Cầu nguyện cho...

Các giáo xứ phải có liên hệ với các gia đình, với đời sống người dân, với đời sống xã hội. Các giáo xứ...