Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 08/06/2024

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài...

Ngày 10.05, Chúa Nhật V Phục Sinh, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 97,1-2 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì...

Đức Phanxicô: Vui, một kỷ luật

by phanxicovnlavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2018-04-09Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Evangelii Gaudium, năm 2013, Tông huấn Niềm vui Yêu thương, Amoris Lỉtitia năm...

Được Mời Dự Tiệc Cưới Hoàng Tử | Vô Hạ | Chúa Nhật 28...

vô hạ Ba nhu cầu căn bản cần phải có của con người tại thế giới nầy là ăn ở mặc, trong đó ăn là...