Sunday, 23/01/2022

Daily Archives: 03/12/2021

Tin xem nhiều

Đức Mẹ của Kinh Thánh và Đức Mẹ của lòng sùng kính

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-06-25 Có nhiều người tin rằng: Người Công giáo La Mã có khuynh hướng sùng bái Đức Mẹ, còn người Tin Lành...

Ngày 29.08, Chúa Nhật 22 Thường Niên | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 85,3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì...

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Mời một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Tin Mừng: Lc...

Thứ Năm, ngày 16 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  x Tv 67,8-9.20 Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn...
video

Thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/dne8X8utCLY Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý...