Sunday, 23/01/2022

Daily Archives: 01/12/2021

Tin xem nhiều

video

Thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/dne8X8utCLY Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý...

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Mười Hai, Ngày Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 2,3-11   Tin Mừng:  Lc...

Vụ Chi-lê: Lòng can đảm thảm thương của Đức Phanxicô

Trên trang Facebook của nhà báo, nhà khảo luận Patrice de Plunkett ngày 18 tháng 5-2018, Patrice de Plunkett Việc từ chức tập thể của...

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...

Thứ Tư, ngày 22.09 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta,...