Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 27/10/2021

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng Mười, Thánh Lu-ca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 4,10-17 Tin Mừng   Lc...

Xuân Tân Sửu | Thơ chúc Tết | Cha Dương Hữu Nhân (Roland Jacques)

Hối hả, vội vàng, gấp gáp, Hay là an nhiên, thanh thoát, an hòa, Cuối năm nhìn gần ngẫm xa Chợt bao ý nghĩ vỡ...

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Ảnh & Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

Franc Lee Tin Mừng:  Mt 2,1-12Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.Khi Đức Giê-su ra đời...

Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Thánh vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, ngày 04.01 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân...