Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 25/10/2021

Tin xem nhiều

Bức họa Thánh Phanxicô này đã bị chiếm hữu trong vụ “Tịch thu của...

Tri Khoan chuyển ngữ Lucien de Guise | 01/10/21 Ít được biết đến hơn so với đợt Cải cách của Anh hay Cách mạng Pháp, nhưng...

Giáo hội hướng đến Năm Thánh 2025

Tri Khoan chuyển ngữ Camille Dalmas | 20/11/21 25 năm sau Đại Năm Thánh 2000, Năm Thánh “thông thường” sắp tới này nhắc chúng ta nhớ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 2, 2018 – July 8, 2018

July 2, 2018 « July 1  |  July 3 » DAILY MEDITATION by Fr. Peter Tran In the first reading, Amos performed his ministry as prophet in Northern Israel during...

Thứ Bảy, 07.11, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Sáu, ngày 24.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...