Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 22/10/2021

Tin xem nhiều

Người Công giáo Prague vui mừng khi dựng lại tượng đài Thánh Mẫu bị...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 6 19, 2020 Hannah...

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/d1aZWjD0HVU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, ngày 27.06, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Quang...

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An Nghe nhạc *** Download bài nhạc File PDF | File MP3 Quang Hoài

Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một, Thánh Mác-ti-nô Po-rét, Tu Sĩ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 9, 1-5 Tin Mừng: Lc...