Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 21/10/2021

Tin xem nhiều

Thứ Năm 27.05, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Thứ Hai, ngày 13 Tháng Năm, Đức Mẹ Fatima | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh...

Ngày 23 Tháng Tư, Chúa Nhật II Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Cv 2,42-47 Bài đọc 2: ...

Chúa Nhật 15 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/V-crvn_CwPw ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Hành Hương Đức Mẹ Fatima | Những điều trông thấy

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên Hành Hương Đức Mẹ Fatima 19, 20 & 21. 4. 2017 Cám ơn Chúa cho tiến trình tuyên thánh Cha PX....