Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 20/10/2021

Tin xem nhiều

Thánh Lễ Tạ Ơn Cha PX. Trương Bửu Diệp – San Jose, CA

Thai Pham https://youtu.be/lYhY1I5z9h4

Thứ Ba 26.10 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)       Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào...

Ngày 28 Tháng Ba, Thứ Tư Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Pl 2,10.8.11 Khi vừa nghe...

Thứ Hai, ngày 03.05, Thánh PhilipPhê và GiaCôBê, Tông Đồ | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương chân...
video

Stations of the Cross | Rev. Peter Tuyen Tran

https://youtu.be/ap4fyJOLMmc