Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 16/10/2021

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Bảy, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 46,1-7.28-30 Tin Mừng: Mt 10,16-23 Ca...

Thánh Cả Giuse: Người Cha đầy linh ứng trong thời đại dịch nầy |...

James & Joseph Lập chuyển ngữ Download File PDF tại đây James & Joseph Lập chuyển ngữ

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce | Tri Khoan chuyển ngữ

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh Marinella Bandini | 02/04/21 Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 44:...

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa...

Ngày 14 Tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Thánh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 52,13 – 53,12 Bài...