Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 14/10/2021

Tin xem nhiều

Ngày 19.01, Chúa Nhật 2 Thường Niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn...

Hội hoa xuân Mậu Tuất khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng 28 Tết

NguoiAnGiang Hội hoa xuân khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM, theo nhận định cá nhân, năm nay không có gì xuất sắc...

Đức Hồng y Parolin: Công trình tạo dựng đẹp nhất của Thiên Chúa là...

Diễn từ tại Đại hội các Gia đình Thế giới lần thứ 12. 17 tháng Chín, 2018 16:13 ZENIT STAFF Dưới đây là văn bản diễn văn...

Thứ Sáu, ngày 24.01, Thánh Phanxicô Salêsiô, Gm, Ts Ht | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Ed 34,11,23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Thứ Bảy, ngày 24.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...