Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 12/10/2021

Tin xem nhiều

Ngày 29 Tháng Mười, Chúa Nhật 30 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 22, 20-26 Bài đọc...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh, năm B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Coronavirus, Covid-19, Sars-Cov-2, phân biệt các tên gọi

by Phanxico.vn ouest-france.fr, Philippe Mathe, 2020-03-24 Tên coronavirus là từ chữ vương miện (couronne) bao chung quanh vi-rút Chúng ta đặt cho nó nhiều tên: Coronavirus, Covid-19,...

Vụ McCarrick: Hồng y Ouellet ký bức thư ngỏ cho cựu sứ thần Vigano

by phanxico.vn cath.ch, 2018-10-07 Trong một bức thư ngỏ, ngày 7 tháng 10 năm 2018, gửi đến cựu sứ thần Vigano, hồng y Marc Ouellet giải...

Chúa Nhật 26 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://www.youtube.com/watch?v=PLmDlKRALFw ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy