Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 11/10/2021

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 3 Quanh Năm C

Đường xưa lối cũ đá mòn, Con về quê cũ làm tròn lời xưa. Tin mừng cứu độ làm mưa, Cho đời bớt khổ, dẫn đưa về...

Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/g7F-PXvQ5_g *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII Quanh Năm, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Giêsu...

Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Thứ Sáu, ngày 05 Tháng Bảy | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên...

Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Mười Hai, Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh Mục, Tiến...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Gl 6,14 Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều...