Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 08/10/2021

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 03 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Tin Mừng: Ga 8,1-11 Ca...

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/gM1LAAvNZdw Xem bài liên quan: Lạy Thánh Thần xin ngự đến | Vô Hạ Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống | Peter Trần Thế Tuyên Thánh Vịnh...

Ngày 23 Tháng Bảy, Chúa Nhật 16 Thường Niên A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Kn 12, 13.16-19 Bài đọc...

Sau hè nhà Đức Thánh Cha

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Từ “sau hè” nghe nó nhà quê hết cỡ, nhưng ai cũng cảm thấy một gần gũi thân quen và...

Chúa Nhật XXVII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/kOOQXnm7bmY ĐÁP CA Doownload File PDF | File MP3 ALLELUIA Doownload File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy