Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 04/10/2021

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioan Kim và Anna, Song Thân Đức Maria...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Chúng ta hãy ngợi khen...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | November 2, 2020 – November 8, 2020

November 2, 2020 Nghe các bài Anh Ngữ tại đây ⇒ LISTEN PODCAST DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Monday – The commemoration...

Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 79,2.4 Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần...

Thứ Sáu, ngày 03.07, Thánh Tôma, Tông đồ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Tv 117,28.21 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,...

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 23,7 Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao...