Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 02/10/2021

Tin xem nhiều

video

Lễ Giỗ Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị...

Thánh lễ cầu cho các linh hồn Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị Phiên Kính thưa quí độc giả của...

 Thứ Hai, Ngày 09 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên...

Thứ Tư, ngày 13.05, Đức Mẹ Fatima | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Chính phủ Pháp cho biết Nhà thờ Đức Bà sẽ được khôi phục lại...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 12, 2020 Zelda...

Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa đã chọn thánh Pi-ô thứ mười làm thượng tế, và...