Friday, 03/12/2021

Daily Archives: 01/10/2021

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh | Chúa Chiên Lành |...

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Ngày cầu cho ơn Thiên Triệu Sách Tông Đồ Công Vụ 4.8-12; Thư Thứ I...

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa,...

Ngày 03.04, Thứ Bảy Tuần Thánh | Vọng Phục Sinh | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Làm phép lửa và chuẩn bị nến Anh chị em thân mến, trong đêm...