Thursday, 15/04/2021

Daily Archives: 06/04/2021

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 31.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Chúa Nhật 4 mùa Phục Sinh, năm A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=HUQXI5ItPYk ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/kv_75nuhdXM Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý Phúc Âm...

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C | Bánh Mì Chúa Nhật

Franc Lee Tin Mừng:  Lc 3,1-6 Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Năm thứ...

Thứ Sáu, ngày 09.10, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...