Thursday, 15/04/2021

Daily Archives: 04/04/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 21 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lịch Phụng Vụ Tháng 02.2021, năm B

THÁNG HAI 1-2 20 X Thứ Hai. Dt 11,32-40; Tv 30,20.21.22.23.24; Lc 7,16; Mc 5,1-20. 2 21 Tr Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4...

Thứ Bảy, ngày 30.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Cv 1,14 Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí,...

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười 2019 năm C

THÁNG MƯỜI Ý cầu nguyện: Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần ban sinh khí của Người làm phát sinh “nguồn mạch” truyền giáo mới trong...

Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, Thánh Gio-an, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Thứ năm, ngày 28 tháng mười hai Các...