Thursday, 15/04/2021

Daily Archives: 03/04/2021

Tin xem nhiều

Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXI Quanh Năm, A | Quang...

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/-qN5v3oIewk Download bài nhạc File PDF Xem bài liên quan: ...

Tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui

Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. Tâm trưởng thành không phải gặp được nhiều...

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/d1aZWjD0HVU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng Năm  | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 13, 44-52 Tin Mừng   Ga...