Monday, 01/03/2021

Daily Archives: 20/01/2021

Tin xem nhiều

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Lm....

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 42.1- 4.6-7; Sách Tông Đồ Công vụ 10.34-38 và Phúc Âm Thánh Matcô...

Ngày 26.01, Chúa Nhật 3 Thường Niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Các Giám mục Hoa Kỳ trình ĐTC Phanxicô những kết luận của cuộc họp...

Copyright: ZENIT/ Sergio Mora ZENIT trao đổi với Tổng Giám mục LA & USCCB VP, Đức Tổng Giám mục Gomez, Đức Giám mục Perez của...

Ngày 02 tháng Mười Hai, Chúa Nhật 1 mùa Vọng, C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 24,1-3 Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Cành lá, ta vẫy, ta hô: Lời Chúa thơm ngon như tô phở tái. Bổ dưỡng tâm hồn sảng khoái! Trút bỏ mùi bùn dơ dáy trần...