Monday, 01/03/2021

Daily Archives: 17/01/2021

Tin xem nhiều

Ngày 07 Tháng Bảy, Chúa Nhật 14 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng...

Thứ Hai, Ngày 27 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 1,1-6.8-20 Tin Mừng: Lc 21,...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 3, 2020 – August 9, 2020

August 3, 2020 Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây In the first reading both...

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/N5SQGFcym94 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài giảng Chúa Nhật 5 Quanh Năm C

Chúa chẳng ăn Tết đón Xuân Đêm ngày giảng dạy bâng khuâng cứu đời. Làng trên xóm dưới được mời Tứ thời bát tiết! đón Lời trường...