Monday, 18/01/2021

Daily Archives: 13/01/2021

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 01 tháng Ba | Lễ Tro | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách ngôn...

Thứ Năm, Ngày 30 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 85,1-3 Lạy Chúa, xin...

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Bảy, Kính Thánh Giuse| Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 3,1-6.9-12 Tin Mừng: Mt 11,25-27 Ca...

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Bảy, Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Dc 3,1-4a Tin Mừng   Ga 20,1-2.11-18 Ca...
video

Con quỳ trước nhan Ngài (Cầu nguyện trong đại dịch COVID 19)

CON QUỲ TRƯỚC NHAN NGÀI Download bài hát File PDF Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Bài hát được viết lời Việt dựa trên nội dung...