Monday, 18/01/2021

Daily Archives: 11/01/2021

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXIII Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Người ta mang kẻ điếc câm Xin Chúa ban phúc thương tâm chữa lành. Ngón tay Chúa đặt tai anh Bôi chút nước...

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 77,53 Chúa dẫn...

Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 12.04.2020 | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/hp336pwDl0Y Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  x. Tv 138,18.5-6 Lạy Cha, Con đã sống lại và vẫn...

Ngày 20 Tháng Tư, Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 3,11-26 Tin Mừng   Lc 24,35-48 Ca...

Panô Chúa Nhật XX Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Ga 6,51-58 Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi...