Sunday, 17/01/2021

Daily Archives: 06/01/2021

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/nYCmJkrD-gU Tóm Ý: Môn đồ đi lên núi cao Điểm hẹn gặp gỡ ban trao uỷ quyền Trời cao đất thấp nối liền Quyền năng...

Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng Bảy, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 27, 2020 – August 2, 2020

July 27. 2020 « July 26  |  July 28 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Jeremiah tells of the Lord's instructions to him...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Micae sẽ hướng ý nghĩ của...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Mi-ca-e sẽ hướng ý nghĩ của chúng ta về những điều thuộc thượng giới Zelda Caldwell 03...

Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

By phanxicovn Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh illustre.ch, Arnaud Bédat, 2019-10-11 Một sự kiện rất hiếm: Thụy Sĩ vùng nói...